Zadanie 9

Teraz ostatnie zadanie. Agentka Lola dostała „wykreślankę”. Zaznacz litery wyrazów odpowiadających na pytania. Pozostałe utworzą rozwiązanie.


1 E U R N O T E S O P E A
2 N L O R N E T K A A . E
3 U K O K U L A R Y U L T
4 U R L U P A Ą Z M I E N
5 I P O D S Ł U C H A M Y
6 Ś W I L A T A R K A A T

  1. plik zszytych kartek papieru, który służy do zapisywania osobistych notatek.
  2. przyrząd ułatwiający oglądanie obojgiem oczu oddalonych przedmiotów.
  3. para szkieł na nosie, pomagająca detektywowi w kamuflażu.
  4. przyrząd optyczny służący do bezpośredniej obserwacji i powiększania drobnych, blisko położonych przedmiotów
  5. urządzenie służące do podsłuchiwania
  6. podręczne urządzenie dające światło