Zadanie 1

Agentka Lola przeglądała stare akta sprawy. Znalazła plik dowodów, którym się przygląda. Pomóż jej dopasować trop do odcisku łapek zwierzęcia z akt. Kliknij na właściwy trop.

tajemniczy troptajemniczy troptajemniczy troptajemniczy trop